• You are here:
  • Home »

Šta su iWebinari

Šta su iWebinari?

[lead xclass=”text-center”] Webinar je online seminar koji pripremaju, prezentuju i organizuju kompanija ili kompanije za izabranu grupu pojedinaca putem interneta. [/lead]